Víctor – športový odborník za sloVVellness, s.r.o.

Meno a priezvisko: Víctor Pellicer Ciprés

Dátum narodenia: 03.04.1982
Jedinečný identifikátor osoby: 196470
Rodné číslo: 820403/9261
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa trvalého pobytu: Plzenská 22, 040 11 Košice
Adresa na doručovanie: Plzenská 22, 040 11 Košice
Adresa elektronickej pošty: info@slovvellness.sk
Druh vykonávanej odbornej činnosti v športe: Športový masér
Právny titul: Konateľ a spolumajiteľ sloVVellness, s.r.o.
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti:  19364
Vznik odbornej spôsobilosti: 24.3.2009
Koniec odbornej spôsobilosti: Bez obmedzenia
Doklad o odbornej spôsobilosti vydal: CIM vzdelávacia skupina, Barcelona, Španielsko
Údaj o overení bezúhonnosti: Bez zápisu

Pre stiahnutie dokladu o odbornej spôsobilosti klikni tu: